Společnost Ping An of China Asset Management (Hongkong) se stala prvním asijským institučním investorem, který se stal partnerem programu CBI

HONGKONG a LONDÝN, 2. března 2020 — Společnost Ping An of China Asset Management (Hongkong) Company Limited („PAAMC HK”) se zapojila do partnerského programu klimatických bondů. Společnost PAAMC HK, zahraniční skupina pro správu aktiv společnosti Ping An Insurance (Group) Company v Číně, jedné z největších skupin integrovaných finančních služeb na světě, je prvním čínským správcem aktiv a prvním institucionálním investorem z Asie, který se stal partnerem programu klimatických bondů (Climate Bonds).

Toto partnerství je výsledkem společného úsilí Iniciativy klimatických bondů (Climate Bonds Initiative) a společnosti PAAMC HK s cílem podpořit investice na rozvíjejícím se trhu zelených dluhopisů v Asii a podpořit začlenění mezinárodních standardů do ekologických investičních postupů, což je zase klíčové pro nasměrování kapitálu do opravdově nízkouhlíkových aktiv a řešení pro změnu klimatu v této oblasti a dále v oblasti zemí iniciativy Pásu a cesty.

Chi Kit Chai, generální ředitel pro informatiku a ředitel pro kapitálové trhy společnosti Ping An of China Asset Management (Hongkong):

„Změna klimatu je největší výzvou, před kterou stojí lidstvo. Její dopad a důsledky jsou zřejmé. Společnost Ping An se zavazuje podporovat ekologické investice a udržitelný rozvoj. Toto historické partnerství s iniciativou Climate Bonds Initiative sjednotí náš závazek k ekologickým investicím s nejlepšími celosvětovými postupy. Je čas, abychom všichni jednali a mobilizovali kapitál pro zelené finance. Učiňme tento svět lepším pro naše děti.”

Sean Kidney, generální ředitel iniciativy Climate Bonds Initiative:

„Vítáme společnost Ping An of China Asset Management (Hongkong) v Partnerském programu pro klimatické dluhopisy a jsme nadšeni, když vidíme jejich využití Taxonomie klimatických bondů při výběru zelených dluhopisů.”

„Sladění s mezinárodními osvědčenými postupy, které zdůrazňují jednoznačné zelené definice, jakož i průhlednost ve využívání výnosů, poskytne důvěru investorům do zelených dluhopisů a usnadní mobilizaci kapitálu na podporu přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. K tomuto účelu se dobře hodí taxonomie klimatických bondů.”

„Těšíme se na úzkou spolupráci se společností Ping An of China Asset Management (Hongkong) při využití potenciálu hlubokých a likvidních kapitálových trhů v Hongkongu a nasměrování finančních zdrojů k vyplnění obrovských zelených a klimatických investičních mezer v Asii a oblasti Pásu a cesty.”

O společnosti Ping An of China Asset Management (Hongkong): 

Společnost Ping An of China Asset Management (Hongkong) Co., Ltd. („PAAMC HK”) byla založena v roce 2006. Je přímou dceřinou společností holdingu China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited a 100% dceřinou společností skupiny Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318.HK a 601318.SH). Společnost je držitelem licence Komise pro cenné papíry a termínovaných obchodů v Hongkongu k provádění regulovaných činností typu 1 (obchod s cennými papíry), typu 4 (konzultace v oblasti cenných papírů) a typu 9 (správa aktiv). Společnost PAAMC HK s velkými schopnosti v oblasti investičního výzkumu a správy aktiv je předním poskytovatelem globálních řešení pro správu investic do akcií, fixních výnosů, ETF, strukturovaných produktů a alternativních aktiv. Více informací naleznete na webových stránkách asset.pingan.com.hk.

SOURCE Ping An of China Asset Management (Hong Kong)

Leave a Reply