Ping An of China Asset Management (Hong Kong) staje się pierwszym azjatyckim inwestorem instytucjonalnym pracującym z CBI

HONGKONG i LONDYN, 2 marca 2020 r. — Firma Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited (“PAAMC HK”) dołączyła do programu partnerów obligacji klimatycznych. PAAMC HK, oddział zarządzania majątkiem zagranicznym Ping An Insurance (Group) Company of China, jednej z największych zintegrowanych grup usług finansowych, to pierwsza chińska firma zarządzania majątkiem i pierwszy inwestor instytucjonalny z Azji rozpoczynający współpracę jako partner obligacji klimatycznych.

Współpraca jest symbolem wspólnych wysiłków organizacji Climate Bonds Initiative i PAAMC HK w zakresie promowania inwestycji na kwitnącym azjatyckim rynku obligacji ekologicznych i wspierania włączenia międzynarodowych standardów do praktyk inwestycji ekologicznych. Takie podejście jest kluczowe w kierowaniu kapitału do majątku charakteryzującego się prawdziwie niskim poziomem emisji węgla i rozwiązań przeciwko zmianom klimatycznym w regionie i wzdłuż Inicjatywy Pasa i Drogi.

Chi Kit Chai, główny dyrektor ds. Inwestycji i dyrektor rynków kapitałowych, Ping An of China Asset Management (Hong Kong): 

„Zmiana klimatu to największe wyzwanie, przed którym stoi ludzkość. Jej wpływ i konsekwencje są oczywiste. Ping An z zaangażowaniem promuje ekologiczne inwestycje i zrównoważony rozwój. Historyczna współpraca z Climate Bonds Initiative pozwoli na dostosowanie naszych działań w zakresie inwestycji ekologicznych do międzynarodowych najlepszych praktyk. Czas najwyższy, żebyśmy wszyscy zaczęli działać i mobilizować kapitał na finanse ekologiczne. Spróbujmy zmienić świat na lepsze dla naszych dzieci”.

Sean Kidney, główny dyrektor wykonawczy Climate Bonds Initiative: 

„Witamy Ping An of China Asset Management (Hong Kong) w programie partnerów obligacji klimatycznych i z radością odnotowujemy zastosowanie przez firmę taksonomii obligacji klimatycznych przy wyborze obligacji ekologicznych”.

„Dostosowanie działań do międzynarodowych najlepszych praktyk, które podkreślają jednoznaczne definicje ekologiczności, a także kładą nacisk na transparencję w zakresie wykorzystania zysków da pewność inwestorom w obligacje ekologiczne i ułatwi mobilizację kapitału w przejściu na gospodarkę opierającą się na małym zużyciu węgla. Rygor standardów obligacji klimatycznych i taksonomia obligacji klimatycznych bardzo dobrze sprawdza się w tych działaniach”.

„Wyglądamy ścisłej współpracy z Ping An of China Asset Management (Hong Kong) w zakresie wykorzystania potencjału głębokich i płynnych rynków kapitałowych w Hongkongu i kierowania zasobów finansowych w kierunku ogromnych niedoborów w zakresie inwestycji ekologicznych i klimatycznych w Azji i wzdłuż Inicjatywy Pasa i Drogi.”

O Ping An of China Asset Management (Hong Kong): 

Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd. („PAAMC HK”) to firma założona w 2006 r. Jest ona bezpośrednią spółką zależną China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited i w pełni posiadaną spółką zależną Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318.HK i 601318.SH). Firma posiada licencję Komisji ds. Papierów Wartościowych i Transakcji Terminowych Hongkongu na przeprowadzanie regulowanych transakcji typu 1 (obrót papierami wartościowymi), 4 (doradztwo w zakresie papierów wartościowych) i 9 (zarządzanie majątkiem). Charakteryzując się rozbudowanymi możliwościami w zakresie badań nad inwestycjami i zarządzania majątkiem, PAAMC HK to wiodący dostawca rozwiązań zarządzania inwestycjami na skalę międzynarodową w akcjach, papierach wartościowych o stałej stopie dochodu, ETF, produktach strukturyzowanych i majątku alternatywnym. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie asset.pingan.com.hk.

SOURCE Ping An of China Asset Management (Hong Kong)

Leave a Reply